Els més de 700 anys de producció ininterrompuda de ceràmica han deixat la seua impronta en la ciutat de Manises. Des d’esta entrada et brindem l’oportunitat de conéixer l’història d’esta ciutat de l’Horta de Valéncia a través d’edificis emblemàtics, monuments i jardins.

PARC DELS FILTRES

Rep el seu nom per trobar-se en lo que anys arrere, concretament en 1850, va anar l’intent de construcció d’una planta potabilisadora, el fi de la qual era suministrar aigua potable a la capital i als pobles de l’entorn, per a aixina intentar erradicar les epidèmies i la pesta. Este complex va servir durant més de 60 anys per a abastir d’aigua depurada, segons els coneiximents tècnics de l’época, a Valéncia capital.

Este complex s’estructurava per mig d’unes grans basses de decantament i una série de filtres pels quals circulava l’aigua fins a un primer depòsit. Hui en dia, l’únic espai que es conserva del complex original, ha segut convertit, despuix de restaurat, en sala d’exposicions.

En esta construcció destaca la utilisació de la rajola caravista i es pot admirar una important mostra de la ingenieria civil del sigle XIX adaptada a un us industrial, en la que va participar el famós ingenier Ildenfonso Cerdá. Les basses i filtres existents, ya sense us, varen donar pas en 2003 a este parc en el que s’integren: El “Parc Temàtic d’Història Valenciana”: Una zona de ajardinament en la que s’han colocat una série de panels ceràmics, en ilustracions del personage de còmic valencià Pumby, que nos oferixen una visió cronològica de la història de la Comunitat Valenciana començant en l’Edat de Pedra i concloent en el sigle actual. I la mencionada “Sala d’Exposicions Els Filtres”, l’entrada de la qual es troba al final del parc i en la que se celebren exposicions temporals d’art.

PLAÇA COR DE JESÚS

Situada en el caixco antic de Manises, se la coneix també com “Antiga Plaça del Mercat”, per ser el lloc on es realisava antigament el mercat. Conta en una zona ajardinada i un espai per a realisar actuacions a l’aire lliure.

CASA DE CULTURA I JOVENTUT

La Casa de Cultura i Joventut, és un edifici que data de l’any 1928. En un primer moment va ser convent de la Congregació Religiosa de les Carmeletes Descalces, procedents de Lloret de Mar (Girona), on s’havien instalat despuix de la seua expulsió de Méxic per causa de la revolució de l’any 1916, fins que en l’any 1984 va ser adquirit per l’Ajuntament de Manises per a l’actual fi. Edifici de dos plantes d’estil neogòtic que conta en un interessant claustre en voreres de rajoletes de l’época i una molt ben proporcionada capella en volta d’arcs ogivals, hui en dia dedicada a auditori i sala de conferències. En l’actualitat este edifici és la sèu central de la Fundació Municipal de Cultura i Joventut, organisme autònom de l’Ajuntament de Manises i que gestiona la Casa de Cultura, l’Auditori Germanies, les Biblioteques Públiques Municipals, el Centre d’Informació Jovenil i la Ràdio Municipal de Manises. En l’exterior i rodejant a la mateixa trobem el Jardí “El Boscany”, Jardí que destaca per la decoració del seu tancament. S’han colocat una série de panels ceràmics representatius de jocs infantils. Estes decoracions són obra del taller maniser Gimeno Rius i varen ser realisades en 2003. Els murals són reproducció dels ya desapareguts i que antigament podien vore’s en la plaça d’Espanya de Manises. En ells s’escenifiquen escenes de jocs tradicionals valencians, temàtica relacionada en el caràcter lúdic del lloc. Entre els jocs que es representen apareixen “el canut”, “el joc del ruc”, “la pilota a llargues”, “el pet i tou”, “el marro furtat”, “pelant panolles”…

PARC DEL FERROCARRIL

Parc infantil decorat en murals ceràmics que representen la història del ferrocarril de Manises, des dels seus inicis en 1889 en les locomotores de vapor. L’arribada del ferrocarril a Manises va tindre una gran importància, puix va permetre als fabricants de Manises donar eixida als seus productes, de la mateixa manera que rebre les seues matèries primes. Estos murals ceràmics són obra de l’artesà maniser Francisco Romero Botet.

AVINGUDA BLASCO IBÁÑEZ

Avinguda que constituïx una artèria principal del municipi en la que podem vore: Creu en incrustacions ceràmiques sobre la pedra, monument al ceramiste maniser i una gran colecció de monolits ceràmics. Front a vostés es troba una creu de grans dimensions en incrustacions ceràmiques sobre la pedra. És obra del ceramiste maniser José Gimeno Martínez, inicialment erigida en el Calvari i traslladada a este lloc en 1973. És un eixemple més d’este artesà que recrea en gran mestrage la ceràmica popular dels sigles S.XVIII i XIX.

Este monument es va construir en recort de les víctimes de la Guerra Civil. A la dreta, i uns metros més cap a davant, trobem el Monument al ceramiste maniser, i en especial a Don José Gimeno Martínez, artesà eixemplar que va destacar entre 1920-1970 en la recuperació per a Manises de la ceràmica popular dels sigles XVIII i XIX, per mig de la investigació de fòrmules i pràctiques desaparegudes de caràcter tradicional. En el seu treball i creativitat l’artesà José Gimeno va fer que la ceràmica valenciana recobrara el seu prestigi. Este monument, inaugurat en 1969, és obra de l’escultor valencià Octavio Vicent. A lo llarc de tota l’Avinguda trobem una série de monolits ceràmics que, encapçalats per l’escut de Manises i una vista del municipi, nos mostren de manera gràfica tots els estadis que intervenen en el procés d’elaboració de la ceràmica, ademés de la vida i obres del llorejat escritor valencià Vicente Blasco Ibáñez, del que rep el seu nom esta avinguda.

Estos panels ceràmics són obra de l’artesà ceramiste Juan Colón Buendía, artesà que seguint l’estela de José Gimeno Martínez, ha recreat a la perfecció l’estil de la rajoleria valenciana dels sigles XVIII i XIX.

Anuncios