El Santuari de la Mare de Deu de la Cova Santa es situa en el terme d’Altura, en un parage natural, a 850 m. d’altitut, en la serra Calderona. Es un centre de pelegrinacions populars, especialment de les comarques mes proximes, que està conformat per un conjunt d’edificacions destinades a fins religiosos i a hotageria.

La cova propiament dita es una cavitat de vint metros de profunditat, originada per un fenomen d’erosio carstica, la qual es coneixia antigament com la “Cueva del Latonero” (del lledoner), a la qual s’accedix baixant una escala fins el recint a on se troba la capella de la Mare de Deu, construida en el s. XVII i tancada per una reixa.

L’image es un relleu d’algeps en el bust de la Mare de Deu, llaurat, segons la tradicio, per fra Bonifaci Ferrer, germa de Sant Vicent, monge de la cartoixa de la Vall de Crist. La troballa de l’image es atribuida per la tradicio a un pastor que, a principis del s. XVI, guardava el seu ramat en les immediacions de la cova.

La devocio cap a la Cova Santa irromp en força en temps de Felip II, impulsada pel prodifgis que s’atribuien a les seues aigües, lo que va supondre grans concentracions de gent i dugue la necessitat d’estructurar tot lo relacionat en l’incipient cult i devocio del lloc.

Durant el bisbat de Gil Ruiz de Liori (1579-1582) començà a tindre renom l’image de la Cova Santa especialment en la seua intervencio en rogatives solicitant la pluja, lo que impulsà el canonge Jerónimo Decho i a la seua familia, que era la propietaria del lloc a on estava la cova en l’image, a construir un menut altar i una reixa que el tancava, a l’hora que iniciar la celebracio de cults en aquella estancia.

La Mare de Deu de la Cova Santa es des de 1955 patrona dels espeleolecs espanyols, i des de 1961 patrona de la diocesis de Sogorp-Castello juntament en Sant Pasqual Bailón.

Anuncios