Tots els anys en Dumenge de Rams, se celebra en Elig la Processó de les Palmes, moment que servix per a començar la Semana Santa en la ciutat ilicitana. Cada any és una confraria diferent l’encarregada de portar el pas de la Borriquita. El tro del pas sol adornar-se en diferents motius de Palma Blanca.

La processó s’inicia en el Passeig de l’Estació a les 10:45 hores en la bendició de les palmes. I el recorregut es fa vorejant el Parc Municipal deixant un dels contrasts més espectaculars en les palma blanques en moviment sobre un fondo de palmeres verdes.

En esta processó participen totes les confraries portant els seus rams, pero també tot el poble d’Elig. Es calcula que unes 35.000 persones ixen al carrer per a rebre a Jesús Triumfant en les seues palmes.

La primera senya documental que existix relativa al Dumenge de Rams, es remonta a l’any 1371, puix es conserva en l’Archiu Municipal d’Elig, un acta del Consell Municipal on s’acorda destinar a la caritat una cantitat el Dumenge de Rams i la celebració de processons el Dilluns, Dimarts i Dimecres següents.

De la mateixa manera, en les actes municipals existix constància que en data 21 de març de l’any 1429 es dona conte que en Valéncia havien encarcerats els veïns d’Elig que allà anaren a vendre palma blanca.

La processó de les palmes del Dumenge de Rams va ser declarada Festa d’Interés Turístic Internacional el dia 22 de Juliol de l’any 1997.

Anuncios