Era el 14 de febrer de 1673 quan les autoritats civils de la Vila, a petició del poble morellà, varen jurar un Vot a la Verge de Vallivana en senyal d’agraïment despuix de lliurar-se d’una terrible plaga de pesta en 1672. El vot consistia en el compromís de celebrar un solemne Novenari de sis en sis anys en honor de la Verge. Des d’eixe any este jurament s’ha complit, interromput solament en temps de guerres, i se seguirà complint el 2012, 2018, 2024, el 2030…

La festa se celebra durant la segona quinzena d’agost, precedit d’un any de preparatius per a elaborar els adorns dels carrers de Morella. Este treball d’artesania popular consistix en confeccionar grans dissenys ornamentals que presidixen el recorregut de les processons sexenals. Durant un any els veïns i veïnes morellans realisen estos tapissos a pur de finíssim paper rullat. Una volta instalats, Morella es convertix en un museu per la bellea i delicadea d’estos adorns.

La festa arranca en la Rogativa que partix de Morella fins a l’ermitori de Vallivana per a traslladar a la Verge. La tornada és solemne, molt emotiva, com ho és l’entrada en Morella de centenars de romers portant antorches i acompanyant la menuda image de la patrona de Morella. És l’eix de les festes del Sexeni, l’arribada de la Verge de Vallivana. A partir d’este moment transcorre el Novenari, nou dies que organisen i patrocinen els gremis dels sectors socials i econòmics, aspecte que ha anat evolucionant i adaptant-se a les noves realitats. Els gremis actuals són ara l’Ajuntament i l’Iglésia, la Gent Major, els Llauros, Professions, Indústria i Transports, el Comerç, les Arts i Oficis, la Joventut i les colónies.

Cada dia desfila un Retaule, una processó on concorren diverses tradicions culturals. Cada gremi aporta la seua dansa, música i atres elements com l’impressionant Carro Triomfant, del gremi de Professions, Indústria i Transport. El carro, de gran bellea, està adornat per llenços del pintor Cruella en el sigle XIX i porta a chiquets i chiquetes vestits d’àngels representant, entre atres símbols, les Virtuts Teologals, els atributs reals de Morella: Fidel, Forta i Prudent. Per la seua banda el gremi del Comerç conserva el quadro de les Heroïnes Bíbliques, presidit per la reina Esther. Este grup destaca per l’espectacularitat dels trages, realisats a pur de brodats de pedreria.

Les danses del Sexeni són úniques, d’orige molt antic i componen un atre dels atractius del Sexeni, ademés de que desfilen tots els dies del Novenari. Els Torners, la dansa de la ciutat, està integrada per jóvens abillats en una bella indumentària i que ballen una série de passos de díficil realisació i de molta originalitat. És una de les danses més antigues del Regne de Valéncia. Després, estan les danses de Teixidors, Arts i Oficis, Llauradors i Llauradores, Els Gitanets. En tots els casos és destacable les indumentàries, coloristes i originals, ademés de la música de dolçaina i tambor que acompanya a cada gremi. El Sexeni conta també en l’instalació de dos convents, realisats a pur de paper rullat, en els que chiquets vestits de retors, i chiquetes de monges, respectivament, canten cançons al pas de les processons.