BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Llegendes Valencianes. Amelia Comba i Comba
Edita: Lo Rat Penat

Costums i tradicions valencianes. Joan Gil i Barberà
Edita: Lo Rat Penat

101 hijos ilustres del reino valenciano. Vicente Añón Marco / Juan Soriano Esteve
Edita: Autor

101 hechos legendarios en la historia de Valencia. Salvador Raga Navarro
Edita: Carena Editors

Leyendas y tradiciones valencianas I. Fernanda Zabala.
Edita: Carena Editors

Mitos y hechos legendarios (leyendas y tradiciones valencianas II). Fernanda Zabala
Edita: Carena Editors

La Valencia del más allá. Rafael Solaz.
Edita: Carena Editors

Páginas apócrifas de la historia del Reino de Valencia. José Miguel Borja
Edita: Carena Editors

Pomell de Valencianitat. Josep Boronat Gisbert
Edita: A.D.I.A.

La Real Senyera. Bandera nacional dels Valencians. Antoni Atienza
Edita: L’Oronella

Senyera Valenciana, simbol de llibertat. Oscar Rueda
Edita: L’Oronella

La Terra del Che. Joaquím Martí Gadea
Edita: L’Oronella

Escacs d’Amors. VV.AA
Edita: L’Oronella

Valencia y su Reino. Francesc Almela i Vives
Edita: Del Senia al Segura

Les Trobes en lahors de la Verge Maria. VV.AA.
Edita: París-Valencia

LIBROS DESCARGABLES

1.- Costums i tradicions valencianes. Joan Gil i Barberà.
2.- El Centenar de la Ploma. Vicent Ferrer Olmos.
3.- Al caliu de la llar. Josefina Lázaro Cerdá
4.- La Barraca. Vicente Blasco Ibáñez
5.- Cuentos Valencianos (1) y Cuentos Valencianos (2). Vicente Blasco Ibáñez.
6.- Guía práctica de Valencia, costumbres populares. Librería de Ramón Ortega