Buscar

Valencians.info

Orgullosos de Ser Valencians

Categoría

Biografías

Vicent Clavel, el valencià que inventà el Dia del Llibre

Vicent Clavel i Andrés naixque en la ciutat de Valencia, a on residien sos pares, Vicent i Concepcio. Trobem docimiciliada a la familia en les primeres decades del segle XX en el carrer Feliu Pizcueta. El nucleu familiar el conformaven ademes la seua germana major Concha i els seus dos germans, mes menuts, Manuel i Enrique. Seguir leyendo “Vicent Clavel, el valencià que inventà el Dia del Llibre”

Anuncios

El valencià que finançà el descobriment d’America

Lluïs de Santangel naixque en la ciutat de Valencia cap a 1435; per ad alguns, fill d’un funcionari de la cort de Joan II, per a uns atres, d’un comerciant que tambe es nomenaria Lluïs de Santangel, en el sobrenom de “el Vell”. Judeus conversos, alguns remonten l’orige de la familia a Daroca, a on son yayo, el mercader de llana Azarias Ginillo (o Jinillo) hauria fundat una comunitat judeua molt prospera pero que, per diverses raons, entre unes atres les comercials, decidiria traslladar-se a Valencia, ciutat en la que s’aveïna el 6 de setembre de 1436. Seguir leyendo “El valencià que finançà el descobriment d’America”

Miquel Adlert, figura clau del valencianisme

Miquel Adlert i Noguerol naix en Paterna el 3 de març de 1911 en el si d’una familia benestant que goja d’una certa posicio social, lo que possibilitarà que puga realisar estudis, llicenciant-se en Dret en l’Universitat de Valencia i eixercint la carrera judicial. Pero, mes alla de la seua professio (que no obstant influi decisivament en el seu pensament), si per alguna cosa ha transcendit la seu figura es pels seus escrits periodistics, pels seus ensajos –especialment els de caracter juridic i historic–, per les seues narracions i sobre tot per la seua labor llingüistica i editora. Seguir leyendo “Miquel Adlert, figura clau del valencianisme”

Vicent Boix. Patriarca de la Reinanxença Valenciana

Vicent Boix i Ricarte naixque, el 27 d’abril de 1813, en Xativa, a on s’havien refugiat sos pares fugint del siti de Valencia per les tropes de Napoleo. La seua infancia estigue marcada per la pobrea. Despuix de dos breus estancies en Madrit i en Vinaros, la familia s’instala en el Grau de Valencia. Anà a estudiar primer als Dominics, i posteriorment, a les Escoles Pies, a on li donaven la sopa dels pobres, ya que sos pares no podien proporcionar-li el sustent. Seguir leyendo “Vicent Boix. Patriarca de la Reinanxença Valenciana”

Josep Segrelles Albert, ilustrador universal

Josep Segrelles naixque en Albaida en 1885. Ben pronte va demostrar habilitat en el llapis i les pintures; ya als nou anys es va traslladar a Valencia, acompanyat pel seu germa major Vicent, per a assistir a l’Academia de Belles Arts de San Carles, a on fon discipul d’Isidoro Garnelo i Joaquim Sorolla. Tambe fon alumne per lliure en l’Escola d’Artesans. Seguir leyendo “Josep Segrelles Albert, ilustrador universal”

Regino Mas i Marí, el mestre de les falles

Regino Mas i Marí, fill de Regino Mas i de Maria Marí, naixque en Benifayo, en el carrer de l’Ermita, el 7 de setembre de 1899, i mori en Benicalap, a conseqüencia d’una caiguda des d’un andami en el seu taller, el 31 de maig de 1968. Està soterrat en el Cementeri General de la ciutat de Valencia. Seguir leyendo “Regino Mas i Marí, el mestre de les falles”

Ignaci Pinazo i Camarlench, de la tradicio al modernisme

Ignaci Pinazo i Camarlench naixque en Valencia, en el carrer Morvedre, el 10 de giner de 1849. Fill d’Ignaci Pinazo i Esperança Camarlench, fon batejat en l’iglesia de Sant Salvador i Santa Monica. Falli en la localitat de Godella, a l’edat de 67 anys, el 18 d’octubre de 1916. De familia humil -son pare era soguer-, inicià els seus estudis en les Escoles Pies, pero quedà orfe de mare molt jove (contava en 7 anys). Son pare es tornà a casar pero una nova epidemia de colera provocà l’obit del matrimoni (1865). Seguir leyendo “Ignaci Pinazo i Camarlench, de la tradicio al modernisme”

Francesc de Vinatea, el gran héroe civil valencià

Francesc de Vinatea naixque en la vila de Morella al voltant de l’any 1273. Era fill de Pere i Elisenda, una familia noble de la capital d’Els Ports. El seu llinage es vinculava ad alguns bales, antepassats seus, i a Pere de Vinatea, cavaller que lluità junt a Jaume I en el proces de conquista de les terres valencianes. Seguir leyendo “Francesc de Vinatea, el gran héroe civil valencià”

Francesc Mora, el constructor de la Valencia modernista

Francesc Mora naix en Sagunt (Morvedre) el 7 de setembre de 1875 i realisa els primers estudis en la ciutat de Valencia. Una vegada superada esta etapa viajarà a Barcelona i se matricularà, en 1890, en l’Escola d’Arquitectura de Domenech i Montaner, obtenint la titulacio d’arquitecte en 1898. Alli tingue relacio en el modernisme català, no a soles pels seus mestres, sino especialment pel seu vincul en Antoni Gaudí, ya que assisti al seu taller i d’ell rebria una notable influencia. Seguir leyendo “Francesc Mora, el constructor de la Valencia modernista”

Xavier Goerlich, l’urbaniste de la ciutat de Valencia

L’arquitecte Francesc Xavier Goerlich Lleó, d’arrels centreeuropees (fill del Consul de l’Imperi Austrohungar en Valencia), naixque en 1886 en Valencia, ciutat en la que va morir a l’edat de 86 anys. Es considerat un dels principals representants del casticisme valencià i fon un dels arquitectes mes determinants en la formacio del perfil arquitectonic del Cap i Casal, ya que la seua trayectoria professional estigue lligada principalment al seu Ajuntament. Seguir leyendo “Xavier Goerlich, l’urbaniste de la ciutat de Valencia”

Blasco Ibáñez, el més universal de tots els valencians

Vicent Blasco Ibañez naixque en la ciutat de Valencia el 29 de giner de 1867. El seus progenitors (Gaspar Blasco i Ramona Ibáñez), que procedien d’Arago, s’havien assentat en el Cap i Casal, propet de la zona del Mercat, a on regentaven un chicotet negoci d’ultramarins. Seguir leyendo “Blasco Ibáñez, el més universal de tots els valencians”

Martín y Soler, el valenciano que eclipsó a Mozart

Viene la tarde excitada por Viena. Es 17 de noviembre de 1786 y noche de estreno en el Burgtheater, el Teatro de la Corte. El emperador, José II, famoso aficionado a la ópera, está, por supuesto, entre el público. En cartel, la ópera Una cosa rara, ossia Belleza ed Onestà, compuesta por el valenciano Vicente Martín y Soler -conocido en los ambientes musicales como Martini lo Spagnuolo– y con libreto del veneciano Lorenzo da Ponte. Seguir leyendo “Martín y Soler, el valenciano que eclipsó a Mozart”

Joaquín Sorolla i Bastida, la magia de la luz

Joaquín Sorolla i Bastida nació en la ciudad de Valencia el 27 de febrero de 1863 y falleció en Cercedilla, localidad próxima a Madrid, el 10 de agosto de 1923. Seguir leyendo “Joaquín Sorolla i Bastida, la magia de la luz”

Guastavino, el valenciano que revolucionó Nueva York

Rafael Guastavino Moreno nació en Valencia ciudad el 1 de marzo de 1842, en la calle de la Punyaleria, nº11, vía desaparecida con la reforma urbana que conformaría la actual Plaza de la Reina. Su familia, más tarde, se trasladó a vivir al número 9 de la calle de la Veronica, que acabó siendo de propiedad familiar. Trabajó y se formó, gracias a la relación de su padre, carpintero de profesión, con los arquitectos Antoni Sancho, Timoteu Calvo y Sebastià Monleón, excelentes arquitectos todos ellos.  Seguir leyendo “Guastavino, el valenciano que revolucionó Nueva York”

Crea un sitio web o blog en WordPress.com

Subir ↑