Buscar

Valencians.info

Xavier Goerlich, l’urbaniste de la ciutat de Valencia

L’arquitecte Francesc Xavier Goerlich Lleó, d’arrels centreeuropees (fill del Consul de l’Imperi Austrohungar en Valencia), naixque en 1886 en Valencia, ciutat en la que va morir a l’edat de 86 anys. Es considerat un dels principals representants del casticisme valencià i fon un dels arquitectes mes determinants en la formacio del perfil arquitectonic del Cap i Casal, ya que la seua trayectoria professional estigue lligada principalment al seu Ajuntament. Seguir leyendo «Xavier Goerlich, l’urbaniste de la ciutat de Valencia»

Blasco Ibáñez, el més universal de tots els valencians

Vicent Blasco Ibañez naixque en la ciutat de Valencia el 29 de giner de 1867. El seus progenitors (Gaspar Blasco i Ramona Ibáñez), que procedien d’Arago, s’havien assentat en el Cap i Casal, propet de la zona del Mercat, a on regentaven un chicotet negoci d’ultramarins. Seguir leyendo «Blasco Ibáñez, el més universal de tots els valencians»

Joaquim Sorolla i Bastida, la magia de la llum

Joaquim Sorolla i Bastida naixque en la ciutat de Valencia el 27 de febrer de 1863 i va morir en Cercedilla, localitat proxima a Madrit, el 10 d’agost de 1923.
Seguir leyendo «Joaquim Sorolla i Bastida, la magia de la llum»

Rafael Guastavino, el valencià que construí Nova York

Rafael Guastavino Moreno naixque en Valencia ciutat l’u de març de 1842, en el carrer de la Punyaleria, nº 11, via desapareguda en la reforma urbana que conformaria la plaça de la Reina. La seua familia, mes tart, se traslladà a viure al numero 9 del carrer de la Veronica, casa que acabà sent de propietat familiar. Treballà i se formà, gracies a la relacio de son pare, fuster de professio, en els arquitectes Antoni Sancho, Timoteu Calvo o Sebastià Monleón, excelents arquitectes tots ells; i especialment en Monleón que, com el mateix Guastavino imità mes tart en America, tenía una fabrica de taulellets.
Seguir leyendo «Rafael Guastavino, el valencià que construí Nova York»

Crea un sitio web o blog en WordPress.com

Subir ↑