José Gimeno Martínez naix en la localitat valenciana de Manises, en el si d’una familia que fabrica artesanalment peces de ceramica (escurada). La modestia dels seus origens no li impedix accedir als estudis; aixina, quan conta en nomes 13 anys, inicia la seua formacio academica de dibuixant i pintor en l’Academia de Belles Arts de Sant Carles en la capital valenciana, i tambe la de ceramiste en l’Escola Practica de Ceramica de Manises, baix la direccio de Muñoz Dueñas, compatibilisant les practiques ajudant en el taller familiar. Seguir leyendo «José Gimeno Martínez, el gran ceramiste de Manises»