Joaquim Sorolla i Bastida naixque en la ciutat de Valencia el 27 de febrer de 1863 i va morir en Cercedilla, localitat proxima a Madrit, el 10 d’agost de 1923.
Seguir leyendo “Joaquim Sorolla i Bastida, la magia de la llum”