Buscar

Valencians.info

Lluïs Fullana i Mira, el gran Mestre de la llengua valenciana

Lluïs Fullana i Mira naixque en la localitat de Bernimarfull, en el Comtat de Cocentaina, actual comarca de l’Alcoya, el 5 de giner de 1871. Pronte s’encarrilaria pel cami de l’estudi de mans dels franciscans que tenien convent en Cocentaina. Alli rebe formacio de llati i la preparacio per a ingressar en el Colege serafic de Benissa, en mires a professar com a flare de l’orde franciscana, ingressant als 17 anys; es en este centre a on es formaria en humanitats. Seguir leyendo “Lluïs Fullana i Mira, el gran Mestre de la llengua valenciana”

José Gimeno Martínez, el gran ceramiste de Manises

José Gimeno Martínez naix en la localitat valenciana de Manises, en el si d’una familia que fabrica artesanalment peces de ceramica (escurada). La modestia dels seus origens no li impedix accedir als estudis; aixina, quan conta en nomes 13 anys, inicia la seua formacio academica de dibuixant i pintor en l’Academia de Belles Arts de Sant Carles en la capital valenciana, i tambe la de ceramiste en l’Escola Practica de Ceramica de Manises, baix la direccio de Muñoz Dueñas, compatibilisant les practiques ajudant en el taller familiar. Seguir leyendo “José Gimeno Martínez, el gran ceramiste de Manises”

Joan Lluïs Vives, precursor de l’humanisme

Joan Lluïs Vives naix en Valencia el 6 de març de 1492 i mor en Bruixes (Belgica) el 6 de maig de 1540. Era fill de Lluïs Vives i Blanca March, familia de comerciants judeus que hagueren de convertir-se al cristianisme per a salvaguardar ses vides i patrimoni; encara que en l’intimitat pareix que seguiren practicant el judaisme, lo que provocà que l’inquisicio, en descobrir-los (1482), iniciara un proces en la seua contra que s’allargaria en el temps i acabaria, quan ya havia fallit sa mare, en l’ajusticiament de son pare. Seguir leyendo “Joan Lluïs Vives, precursor de l’humanisme”

Constanti Llombart: “Tot s’ho mereix Valencia, per a Valencia tot”

Carmel Navarro i Llombart, mes conegut pel seu pseudonim de Constanti Llombart (Valencia, 1848-1893) va ser un escritor i activiste valencianiste. Maxim representant de la Renaixença valenciana, junt en Teodor Llorente, partidari d’abandonar l’actitut merament lliteraria i reivindicar aspectes llingüistics i nacionals. Seguir leyendo “Constanti Llombart: “Tot s’ho mereix Valencia, per a Valencia tot””

Joaquim Manuel Fos, ilustrat i apassionat aventurer

Joaquim Manuel Fos (Valéncia, 1730-1789) va nàixer en el valencià barri de Velluters, en el si d’una humil família dedicada a la fabricació de sedes. El seu esperit mamprenedor ya despuntava abans de contraure matrimoni en la filla d’un important comercial seder valencià, pero fon llavors quan per fi es convertí en protagoniste d’una de les històries més increïbles i rocambolesques de tot el segle XVIII valentí. Seguir leyendo “Joaquim Manuel Fos, ilustrat i apassionat aventurer”

Vicent Clavel, el valencià que inventà el Dia del Llibre

Vicent Clavel i Andrés naixque en la ciutat de Valencia, a on residien sos pares, Vicent i Concepcio. Trobem docimiciliada a la familia en les primeres decades del segle XX en el carrer Feliu Pizcueta. El nucleu familiar el conformaven ademes la seua germana major Concha i els seus dos germans, mes menuts, Manuel i Enrique. Seguir leyendo “Vicent Clavel, el valencià que inventà el Dia del Llibre”

Lluïs de Santangel, el valencià que finançà el descobriment d’America

Lluïs de Santangel naixque en la ciutat de Valencia cap a 1435; per ad alguns, fill d’un funcionari de la cort de Joan II, per a uns atres, d’un comerciant que tambe es nomenaria Lluïs de Santangel, en el sobrenom de “el Vell”. Judeus conversos, alguns remonten l’orige de la familia a Daroca, a on son yayo, el mercader de llana Azarias Ginillo (o Jinillo) hauria fundat una comunitat judeua molt prospera pero que, per diverses raons, entre unes atres les comercials, decidiria traslladar-se a Valencia, ciutat en la que s’aveïna el 6 de setembre de 1436. Seguir leyendo “Lluïs de Santangel, el valencià que finançà el descobriment d’America”

Miquel Adlert, figura clau del valencianisme

Miquel Adlert i Noguerol naix en Paterna el 3 de març de 1911 en el si d’una familia benestant que goja d’una certa posicio social, lo que possibilitarà que puga realisar estudis, llicenciant-se en Dret en l’Universitat de Valencia i eixercint la carrera judicial. Pero, mes alla de la seua professio (que no obstant influi decisivament en el seu pensament), si per alguna cosa ha transcendit la seu figura es pels seus escrits periodistics, pels seus ensajos –especialment els de caracter juridic i historic–, per les seues narracions i sobre tot per la seua labor llingüistica i editora. Seguir leyendo “Miquel Adlert, figura clau del valencianisme”

Vicent Boix, Patriarca de la Reinanxença Valenciana

Vicent Boix i Ricarte naixque el 27 d’abril de 1813 en Xativa, a on s’havien refugiat sos pares fugint del siti de Valencia per les tropes de Napoleo. La seua infancia estigue marcada per la pobrea. Despuix de dos breus estancies en Madrit i en Vinaros, la familia s’instala en el Grau de Valencia. Anà a estudiar primer als Dominics, i posteriorment, a les Escoles Pies, a on li donaven la sopa dels pobres, ya que sos pares no podien proporcionar-li el sustent. Seguir leyendo “Vicent Boix, Patriarca de la Reinanxença Valenciana”

Crea un sitio web o blog en WordPress.com

Subir ↑